Line of various sewing threads faded to a distant blur

Ansvarlig ledelse

Ansvarlig ledelse er vores tilgang til at drive forretning. Det indebærer at erkende, at vores daglige beslutninger påvirker både mennesker og planeten. Vi stræber løbende efter at forstå disse påvirkninger og efter at omforme vores handlinger for bevidst at forbedre menneskers liv gennem hele vores værdikæde og beskytte de økosystemer, vi er afhængige af og lever i.

Forvaltning af ansvarlig ledelse

Vores Risk Committee består af seniorledere fra hele virksomheden, herunder præsidenten og den administrerende direktør (CEO), Chief Financial Officer og General Counsel. Udvalget fører tilsyn med vores miljømæssige, sociale og styringsrelaterede aktiviteter (ESG), herunder strategi, politikker, praksis og programmer samt styring og risikostyring med hensyn til ESG. Vores Vice President of Responsible Leadership and Global Compliance rapporterer til General Counsel og mødes med udvalget mindst to gange om året.

Vores Vice President of Responsible Leadership and Global Compliance er uafhængig af produktudvikling og sourcing, men er også medlem af virksomhedens Value Chain Leadership Team (VCLT). VCLT er en tværgående gruppe af ledere, der hjælper med at sikre, at vores mål og strategiske prioriteter fremmer vores overordnede strategiske plan. De hjælper også med at understøtte ansvarlig indkøbspraksis ved at diskutere miljømæssige og sociale forhold i forsyningskæden, herunder gennemgang af leverandørnes resultater og facilitering af fælles problemløsning på tværs af funktionerne for indkøb og regeloverholdelse.

Vores standarder og politikker sikrer, at vi driver forretning på den rigtige måde. Se flere detaljer under Politikker og Downloads.

Woman running on dirt trail near lake wearing New Balance gear
Mål

Vores mål for ansvarlig ledelse har til formål at holde os ansvarlige, så vores værdier afspejles i det, vi gør, og hvordan vi gør det. Vi har sat mål for de områder, der udgør vores største risici og største muligheder for at skabe fremskridt.

Miljø

  • På sporet: Inden 2022 skal vi sætte nye videnskabsbaserede mål for at tilpasse kulstofreduktionerne med det, der gælder for en temperaturstigning på maks. 1,5 °C
  • På sporet: Inden 2025 skal vi købe 100 % vedvarende elektricitet til egen drift
  • På sporet: Inden 2025 skal vi eliminere brug og udledning af farlige kemikalier
  • Bagud i forhold til tidsplanen: Inden 2025 skal vi realisere målet om nul affald til deponering fra vores fodtøjsfabrikker

Produkt

  • På sporet: Inden 2025 skal vi købe 100 % foretrukket bomuld, 100 % foretrukket læder og 50 % genanvendt polyester
  • Mål nået for regnskabsåret 2021: Inden 2021 skal vi lancere programmer til indsamling af brugt og/eller beskadiget fodtøj eller beklædning med henblik på reparation, videresalg, donation eller genbrug

Menneskerettigheder

  • På sporet: Inden 2023 skal vi offentliggøre målrettede løndata for forsyningskæden som en del af vores forpligtelse mod retfærdige lønforhold
  • På sporet: Inden 2023 skal alle leverandører på Tier 1 og strategiske leverandører på Tier 2 overholde vores forpligtelse til ansvarlig rekruttering for at eliminere risikoen for tvangsarbejde
  • Bagud i forhold til tidsplanen: I 2025 skal 100 % af de kvindelige arbejdere på vores strategiske fodtøjsfabrikker deltage i trænings- og uddannelsesprogrammer for personlig udvikling og karriereudvikling
  • På sporet: I 2025 skal 100 % af de strategiske leverandører have programmer for medarbejdertrivsel eller -engagement

Mål for bæredygtig udvikling

FN's mål for bæredygtig udvikling udgør en struktur, der kan hjælpe organisationer med at håndtere verdens mest presserende sociale og miljømæssige behov. Selvom vi bidrager til mange af disse mål, skal vi fokusere på dem, hvor vi kan have den største positive effekt. Klik på ikonerne nedenfor for at læse mere om vores arbejde.

Engagering af interessenter

De globale udfordringer for forsyningskæderne er komplekse, og ingen enkelt virksomhed kan løse dem alene. Vi anerkender, at vi ved at engagere eksterne interessenter kan udvide vores perspektiv, hjælpe med at identificere risici, være på forkant med nye problemer og, vigtigst af alt, samarbejde om løsninger på vanskelige problemer.

Vores eksterne interessenter omfatter ikke-statslige organisationer (NGO'er), organisationer i civilsamfundet (CSO'er), fagforeninger, fabriksarbejdere, engroskunder, detailhandlere, forbrugere, nationale og lokale regeringer, mellemstatslige organisationer, multilaterale og bilaterale hjælpeagenturer, branchesammenslutninger og branchefæller. Vi samarbejder med interessenter på næsten daglig basis på mange måder, lige fra møder på højt niveau, til træning og workshops, til undersøgelser og problemløsning de pågældende steder.

Vores liste over engagering af interessenter beskriver initiativerne for nogle af vores vigtigste interessenter, herunder initiativer fra nogle globale multi-interessenter, NGO'er og CSO'er.(Denne liste er ikke udtømmende og inkluderer ikke branchesammenslutninger, statslige agenturer eller lokale organisationer i civilsamfundet og NGO'er.)