Produktion med omtanke 

At fremstille vores produkter på en mere ansvarlig måde er en kontinuerlig rejse. Vi er urokkelige i vores forpligtelse til produktkonstruktion, de materialer og de metoder, vi bruger, og – vigtigst af alt – de mennesker, der fremstiller vores produkter. 
Vi laver ændringer allerede i dag for at nå disse mål mellem nu og 2030. 

Licenseret fodtøj og beklædning, beklædning designet og markedsført af NB's regionale designcentre (Tokyo Design Center og Manchester Design Studio), NB-produkter direkte til teams, salgsfremmende produkter bestilt gennem tredjepartsleverandører og global fodboldbeklædning fra før 2022 er undtaget fra vores Environmentally Preferred Material-mål (og er i udvikling hen mod disse mål). Fra og med 2022 blev global fodboldbeklædning inkluderet, undtagen NB Japan. 

Kilde 100 % foretrukket læder og 50 % genanvendt polyester i 2025

Polyester og læder er de to største faktorer for klimapåvirkningen for New Balance. Foretrukket læder reducerer miljøpåvirkninger på tværs af forsyningskæden, fra gård til garveri. Genanvendt polyester hjælper med at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.

Købe 100 % vedvarende elektricitet til egen drift inden 2025.

Eliminere brug og udledning af farlige kemikalier inden 2025.

Realisere målet om nul affald til deponering fra vores fodtøjsfabrikker inden 2025.

Vi halverer emissionerne inden 2030 

Som medlem af Business Ambition for 1.5C har vi forpligtet os til at fastlægge virksomhedsdækkende emissionsreduktioner på kort sigt i overensstemmelse med klimavidenskaben bag Science Based Target-initiativet (SBTi). Vores 1,5-tilpassede mål blev udarbejdet og indsendt til SBTi i 2022, og evalueringen og godkendelsen forventes at finde sted i 2023.

100 % af de kvindelige arbejdere på vores strategiske fodtøjsfabrikker skal deltage i trænings- og uddannelsesprogrammer for personlig udvikling og karriereudvikling inden 2025 

100 % af de strategiske leverandører skal have programmer for medarbejdertrivsel eller -engagement inden 2025 

Inden 2023 skal vi offentliggøre målrettede løndata for forsyningskæden som en del af vores forpligtelse mod retfærdige lønforhold 

Side profile of Jaden Smith’s Vision Racer shoe

Vi tager handling 

Gennem mange år har New Balance opbygget et stærkt fundament af bæredygtig praksis og respekt for menneskerettigheder gennem vores Responsible Leadership-program, og vi har etableret et sæt dristige handlinger og alliancer rettet mod forskellige aspekter af klimaændringer og socialt ansvar. Vi er klar over, at dette ikke er nok, og med gennemsigtighed og handling søger vi hele tiden forandringer, der skaber positive resultater på både den korte og lange bane.   

Outside shot of a New Balance factory
Outside shot of a New Balance factory

Vi forpligter os til en mere bæredygtig fremtid 

Som medlem af RE100 og underskriver af UN Fashion Industry Charter for Climate Action og ZDHC Roadmap to Zero adresserer vi nogle af de største miljøpåvirkninger på vores produktionsfaciliteter samt i hele vores globale forsyningskæde. 

Kvalitetsdesign er bæredygtigt design 

Kvalitet har altid været en del af vores arv. Vi lærer og udvikler konstant vores tilgang til at skabe langtidsholdbart kvalitetsdesign. Vi opbygger vores portefølje af miljømæssigt foretrukne materialer, finder måder at bruge færre materialer på og anvender flere cirkulære systemer, som f.eks. reparation og genbrug.